ARTISAN VIOLINS Laurentius Huige

NIEUWBOUW

 

 

Nieuwbouw is het volledig zelf maken van een instrument, op ambachtelijke wijze, van ongevormde blokken van speciaal uitgezocht klankhout. Ook wordt het vak vioolbouw al eeuwen lang min of meer op dezelfde wijze uitgevoerd: vrijwel volledig met de hand. 

Zelfs tegenwoordig komen machines zelden aan het bouwproces te pas.

De bouwer zelf wordt gezien als Artizan, een zelfstandig vakman, die het vak geleerd heeft. Wij bouwen volgens de Cremonese traditie met een instrument-vormige binnenmal. Voor bouwstijl en model worden de oude Italiaanse meesters als inspiratiebron genomen.

 

Recent is ook onderzoek gedaan naar de gulden snede, phi, Fibonacci en afstandsverhoudingen in strijkinstrumenten. Beginnend bij de eerste Amati’s komt er meer stijl in de vorm en ontwikkeling van de instrumenten van de viool-familie, bij hen begint de vioolvorm, zoals we die nu kennen. Afstand en maat was toen minder abstract en gestandaardiseerd, zoals nu. Men werkte met afstandsverhoudingen in deelvormen: 1:2, 2:3, 3:4, 3:5, 5:8, 5:9. enzovoort. Met de juiste verhoudingsradius komen dan de verschillende curves van de vioolvorm naar boven.

 

Met deze kennis kunnen we nu ook onze eigen modellen ontwerpen, net als de oude meesters in hun tijd. En niemand kan voorspellen waar we dan terecht zullen komen!